info@jituli.cz

[+420] 723 602 556

Výrobce zavinovaček 

Vývojdětí s.r.o.

IČ:06116876, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276425

Provozovatel e-shopu

ELJshop

IČ: 08809232 , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C 325740/MSPH

Reklamace

Jitka Rubešová
Otovická 2920/74
193 00  Praha 9