Ve skutečnosti to znamená, že bere do rukou různé předměty, čímž se zdokonalují jeho
pohyby. Také se dívá kolem sebe, naslouchá, dotýká se věcí a dává si je do pusy, a tak
každým dnem získává čím dál více informací. Stejně tak tím, že staví kostky, dává předměty
do krabice či do koše nebo si hraje ve vaně, učí se přemýšlet, rozvíjí svou inteligenci, porovnává velikosti, materiály, množství. I díky těmto hrám se později lépe přizpůsobí soužití
ve společnosti. A i díky hrám dítě citově dozrává a ovládá své úzkosti. Proto je od nejútlejšího věku obklopujte hračkami a předměty odpovídajícími jeho schopnostem.
Výběr hraček
Radost, cvičení a vztahy – hra vyžaduje určité ovládání podle složitosti. Vyvíjí se souběžně
s věkem a schopnostmi dítěte. Nevolte tu nejhezčí, ale tu, která vaše dítě pravděpodobně
nejvíc zaujme. Hračky pro miminko musí být nejen bezpečné, ale měly by mu také pomáhat
v rozvoji jeho osobnosti. Ty, které splňují obojí, jsou tou nejlepší volbou pro vaše děťátko. To
se musí v prvním roce života naučit spoustu věcí. Vývojové hračky mu pomůžou překonat
nástrahy a zvládnout všechno na jedničku!
Nejvhodnější hračky
Děti berou do ruky předměty pomocí palce a ukazováčku. Motorické dovednosti se stále
zdokonalují. V tomto období bude dítě spokojené, pokud bude mít kolem sebe hodně hraček,
se kterými může dovádět. Hra se stává důležitou součástí jejich života. Děti chtějí všechno
prozkoumat, mají velkou představivost a touhu po napodobování. Jako hračky jsou vhodné
předměty, které se dají snadno třídit nebo sestavovat. Dítě bude mít radost z obrázkové knížky. Oblíbenou hračkou je zrcadlo, do kterého se bude na sebe dívat a povídat si se sebou.
Nebuďte netrpěliví
Nedívejte se závistivě na pokroky malého souseda. Být v něčem napřed vždy neznamená
totéž, co být nadaný. Mnoho dětí – „skokanů“ – se nechá dohonit, nebo dokonce předběhnout pomalými „želvami“. Respektujte vývojové etapy a nesnažte se dítě dostat na úroveň,
která mu ještě nepřísluší. Ušetříte mu do budoucna problémy, jako jsou vadné držení těla
a mnohé další. Určité rozdíly ve schopnostech a umu mezi dětmi stejného věku jsou běžné.
Máte-li podezření na opoždění vývoje dítěte, poraďte se o tom se svým lékařem.