Je vaše dítě připraveno do školy?

Hlavní složky připravenosti jsou obecná psychologická vyzrálost a dobrý somatický vývoj.
Jako kraniosakrální terapeut se vždy podivuji nad jednou věcí, se kterou jsem se jako rodič setkala už opakovaně.
Každé dítě má absolutně jinou historii embryonálního vývoje, potkává se ještě v děloze s nějakou specifickou náročností (ať už to jsou vývojová náročnost, nebo klidně emocionální zátěž maminky v těhotenství).
Každé dítě se jinak narodí (a to i vaginální dobře vedený porod, nebo porod rychlý není zárukou toho, že ho dítě dobře zvládne). Naopak, třeba rychlý porod přináší do systému dítěte velkou zátěž v oblasti integrace (ale o tom napíšu příště).
Každé dítě se jinak vyvíjí v postnatálním období. Jinak začínají sedět, chodit, mluvit. Ovlivňuje naše děti mnoho vnějších faktorů, ať už sociálních nebo rodinných. Ale po ukončení fáze předškolního věku z nějakého důvodu se očekává, že všechny děti se srovnají do jedné linie a začnou ze dne na den být “stejní”.
Když ale v oblasti psychologické zralosti máme jako rodiče více méně jasno: připravené dítě se do školy těší ne proto, že mu rodič za odměnu koupí novou hračku, ale proto, že se chce učit. Otevře se tam potenciál poznávat nové mimo rodinu a dětskou skupinu, a také potřebuje poznávat i nové dospělé autority. Svým způsobem je to etapa vývoje osobnosti, kdy už nestačí jen máma a táta jako vzor dospělého vůdce.
Často můžeme od prvňáčka slyšet fascinovaný projev typu: “Paní učitelka ví úplně všechno na světě”.
O fyzické zralosti taky něco víme, ale možná už o trochu méně. Na co se můžeme jako rodiče zaměřit pro orientaci? Pokusím se vám dát pár návodu.
1. Výměna mléčných zubů:
V případě, že ani jeden mléčný zub nevypadl a ani se nekýve, to vypovídá o nezralosti mozkových struktur, které řídí procesy růstu a regulují některé fyziologické procesy s tím související. Takové dítě samozřejmě do školy můžeme dát, ale s největší pravděpodobností proces učení bude pro takové dítě velmi náročný a demotivující.
2. Rombergův test:
Poproste dítě, aby si stouplo. Jednu nohu ohnout a chodidlo opřít o koleno stojné nohy, ruce natáhnout vodorovně před sebe a zavřít oči. V případě, že dítě vydrží stát v této pozici 8-10 vteřin - dítě je fyzicky zralé pro nástup do školy. V případě, že ne - je zřejmá fyziologická nezralost skeletu, a tím školní somatická nezralost.
3. Filipínská míra:
Poproste dítě, aby zvedlo ruku a zkusilo dosáhnout přes hlavu na ucho protilehlé strany. Když to jednoduše dokáže - je somaticky zralé nastoupit do školy. V případě když to nejde, a k tomu musí naklánět hlavu na protilehlou stranu, natahovat se - známena to, že dítě ještě nepřekonalo růstový spurt. Nejedná se tady ani tak o tělesné proporce, ale spíše o nezralost mozkových struktur odpovědných za určité fyziologické procesy.
Když dáme dítě do školy, tak ho vystavíme nepřiměřenému tlaku, který může vést k ohrožení zdravého psychosomatického vývoje dítěte.
Když jako rodič vnímáte, že vaše dítě není připraveno na školu, neváhejte se obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu. A pamatujte, že svoje dítě znáte nejlíp a důvěřuje právě vám nejvíce.
Každopádně, i když je vaše dítě zralé a nastupuje do školy, podpořte jej.
Nástup do školy je velmi náročná etapa jejich života, kdy se poprvé dostaneme z bezpečí rodiny do “velkého” sociálního světa.
O tom, jak svoje děti můžeme podpořit si mužete přečíst zde
S láskou ❤️
Ilona
Autor článku: Ilona - užasná terapeutka kranio-sakrální terapie a zakladatelka stránek Opravnu duší